Kehtivus

Kasutustingimused kehtivad Signs24 e-poele ning Signs24 e-poest ostetud toodetele ja teenustele. Signs24 on Transair OÜ (edaspidi ka müüja) kaubamärk, edaspidises peetakse Signs24 all silmas müüjat. Kasutustingimused on kirjutatud eesmärgiga vältida pettusi ning arusaamatusi. Kasutustingimustega mittenõustumisel palume mitte Signs24 teenuseid kasutada. Tellides Signs24 e-poest nõustute kasutustingimustega. Signs24 võib tingimusi muuta ette hoiatamata. Tellimisel pärast muudatuste avalikustamist nõustute muudatustega.

Käesolevate tingimuste avaldamise kuupäev: 24. veebruar 2021

Kontakt ja suhtlemine

Küsimuste korral toodete, teenuste või tellimuste kohta kasutage vastavat e-poe kontaktvormi või saatke e-kiri e-posti aadressile info@thesigns24.com. Samuti vastame tööpäevadel Teie kõnedele numbril +372 51 59 482.

Andmete konfidentsiaalsus

Kõik ostude sooritamise käigus müüjale edastatud ostja isikuandmed (näiteks nimi, telefoni number, aadress) on konfidentsiaalsed. Ostja annab e-poes andmeid sisestades õiguse koguda ja töödelda ostja isikuandmeid ning edastada ostja isikuandmeid kauba kättetoimetamist teostavale isikule kauba kättetoimetamiseks (näiteks posti- või kullerifirma). Ostja andmeid kasutatakse vaid müügitehingu(te) sooritamiseks ja ostja paremaks teenindamiseks. Müüja ei moodusta ostja andmetest eraldiseisvaid andmebaase ega loovuta neid tellimustega või nende kättetoimetamisega mitteseotud osapooltele.

Autoriõigused

Kõik Signs24 leheküljel kajastatud andmed, pildid, elemendid on Transair OÜ või selle partnerite omand. Nende kasutamine tulu teenimise eesmärgil on kirjaliku loata keelatud.

Toodete saadavus ja hinnad

Kõik e-poes esitatud tooted on üldjuhul kohapeal olemas. Juhul kui toodet pole kohapeal või jääb tellimuse terviklikuks täitmiseks materjali puudu, saame puuduva(d) toote(d) või materjali(d) tellida kohale kolme tööpäeva jooksul. Juhul kui Signs24 pole võimeline tellimust täitma, siis tellimus tühistatakse ilma müüjale kaasnevate sanktsioonideta ning ostja makstud raha tagastatakse ostjale täies ulatuses 7 tööpäeva jooksul alates tellimuse tühistamisest. Signs24 annab sellistest olukordadest teada e-posti aadressil, mis sisestati tellimuse tegemisel. Müüja kohustub tagama e-poes toodud hindade õigsuse ning ostjal on õigus saada oma tooted ostuhetkel esitatud hindadega. Müüja võib oma e-poes kajastatud hindu muuta ette hoiatamata.

Kaupade kohaletoimetamine

Kõik kaubad pannakse teele Tartust, Eestist. Ostjad saavad valida erinevate transpordiviiside vahel. Võimalikud transpordiviisid ja hinnad genereeritakse automaatselt ning kuvatakse ostu vormistamisel. Kaubad pannakse teele pärast arve tasumist. Täpsemalt transpordi kohta saab lugeda e-poes kohaletoimetamise rubriigist. Signs24 ei vastuta kauba kaotsimineku eest transpordil, kui ostja eelistab mittejälgitavat kauba saatmist.

Tellimuse kinnitus ja täitmine

Pärast tellimuse kinnitamist saadetakse ostja e-posti aadressile e-kiri või -kirjad, milles näidatakse ära ostetud toode või tooted, maksumus, kauba saaja andmed ning kirjale lisatakse ka arve. Kui tellimus lükatakse tagasi, siis antakse sellest samuti e-kirja teel märku ning selgitatakse põhjust. Kõik tellimused võetakse täitmisele pärast arve tasumist.

Maksmine

Signs24 e-poes saab tasuda pangaülekandega arve alusel LHV panka, PayPaliga või pangalingiga Maksekeskuse vahendusel. Meie PayPali või pangaandmed saadetakse ostjale automaatselt ostu vormistamisel. Signs24 ei arvelda sularahas.

Tellimuse katkestamine

Tellimuse võib katkestada igal ajal kuni tellimuse postitamisest teavitavat e-kirja pole kliendile saadetud. Tellimuse katkestamise korral vormistatakse ostjale kreeditarve ja tellimuse eest tasutud summa makstakse tagasi 30 tööpäeva jooksul.

Pangalingiga või muu vahendaja kaudu tasutud tellimused tagastatakse tellimuse kogusumma ulatuses, kuid sellest võidakse maha arvata ülekande teenustasud kuni 5% ulatuses. Me võime endale jätta kuni 15% tellimuse kogusummast või kuni 50% kogusummast eritellimuse puhul, et katta tellimuse täitmisega seonduvad kulud, kui tellimus on tühistamise hetkeks osaliselt valmis.

Tagastamine

Signs24 e-poest ostetud tooteid on võimalik tagastada 14 päeva jooksul pärast kliendipoolset kauba kättesaamist. Kaup peab olema tagastatud täpselt samas seisukorras, millisena see vastu võeti (vigastusteta, kriimustusteta, kasutamata). Tagastada ei saa tooteid, mis on eritellimusel tehtud. Tagastatavale tootele tuleb lisada ostuarve ning tellimuse number.

Kui toode on jõudnud tagasi meie kontorisse, veendume toote seisukorras ning tagastame 30 tööpäeva jooksul tootele kulunud summa, kaasa arvatud tellimisel tasutud postikulud, kui toode vastab eelpool seatud tingimustele. Kui tagastatakse ainult osa tellimusest, siis algselt tasutud postikulusid ei tagastata.

Kui tellimus tasuti pangalingi või muu maksevahendaja kaudu, siis võib Signs24 endale jätta kuni 5% tellimuse summast, et katta makseteteenuse kulud. Tagastamiskulud on ostja kanda. Palun võtke meiega koheselt ühendust, kui soovite mõnda toodet tagastada. Kui toode saadetakse tagasi ilma meiega eelnevalt konsulteerimata, jätame endale õiguse loobuda toote vastuvõtmisest ja/või raha tagastamisest.

Ostja garanteerib

Ostja garanteerib tellimisel esitatud andmete õigsuse ja täpsuse. Kõik aadressid peavad olema täpsed, vältimaks kauba kaotsiminekut transpordil või muid tõrkeid. Ostja antud valede, vigaste või ebatäpsete andmete tõttu kaasnevad pretensioonid ei kuulu Signs24 poolt rahuldamisele ning kõik lisakulutused on ostja kanda.

Signs24 garantii

Eraisikust kliendil on õigus esitada pretensioone toote kvaliteedi osas 2 aasta jooksul alates tellimuse kättesaamisest, juriidilisest isikust klientidel kuni 1 aasta jooksul tellimuse kättesaamisest. Signs24 jätab endale õiguse küsida lisainformatsiooni tootega seotud probleemide ning nende tekkimise kohta.

Juhul kui on järgitud kõiki paigaldus- ja hooldusprotseduure ning kilegraafika juhtub eelnevalt nimetatud perioodi jooksul kahjustuma viisil, nagu murdumine, pragunemine, koorumine, lahtitulek või värvide märkimisväärne pleekimine-tuhmumine, siis on kliendil õigus küsida tasuta parandamist või asendamist samaväärse tootega. Tingimus kehtib, kui toote viga pole põhjustatud ebasihipärasest kasutamisest, valest hooldusest, mehhaanilistest vigastustest või vigadest paigaldusprotseduurides. Normaalset kulumist ei saa käsitleda puudusena.

Kui me ei saa parandada ega pakkuda asenduseks täpselt sama toodet, siis proovime leida alternatiivseid lahendusi või tagastame tootele kulunud raha. Asendustoote või paranduse garantii kestab esialgse toote garantiiaja lõpuni.

Kui müüja ja ostja ei suuda kokkuleppele jõuda toote puuduste tekkimise asjaoludes, siis esimese poole aasta jooksul lasub müüjal ja ülejäänud perioodi jooksul ostjal kohustus tõendada, kas tekkinud puudused on tootjapõhised või kasutajapõhised: tekkinud ebaõige või ebasihipärase kasutamise-, vale hooldamise-, valede lisatarvikute vms vale kasutamisega. Kasutajapõhised puudused kõrvaldatakse ostja kulul.

Ostlemise turvalisus

Signs24 peab turvalisust väga tähtsaks, seepärast kasutatakse e-poe juures turvasüsteeme, mis pakuvad ostjate andmetele lisakaitset. Kogu e-poest algatatud maksete protsess kulgeb krüpteeritud kanalite kaudu maksevahendajate juures ja need on ostjale turvalised.

Vastutus ja force majeure

Signs24 ja ostja vastutavad teineteise ees teineteisele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. Signs24 ei vastuta mistahes vigade eest, mis võivad mõjutada õigeaegset kaupade tarnet või kaupade kvaliteeti, kui need vead on tingitud juhtumitest või asjaoludest, mille toimumist või olemust ei saa Signs24 kuidagi ette näha ega mõjutada. Signs24 ei vastuta ostja võetud kohustuste täitmise või täitmata jätmise eest kolmandate osapoolte ees.

Seadusandlus ja erimeelsuste lahendamine

Signs24 juhindub Eesti Vabariigi seadusandlusest. Kõik erimeelsused ostja ning Signs24 vahel lahendatakse kõigepealt kokkuleppe teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi kohtutes.